Välkommen till Bevakningsruta!

Vi har kunden i fokus och tillgodoser behoven.

Om oss

Om Bevakningsruta i Vallentuna AB

Bevakningsruta i Vallentuna AB har en lång erfarenhet inom parkering och vår kompetens är hög. Vi har kunden i fokus och tillgodoser behoven.

Bevakningsruta i Vallentuna AB bidrar aktivt till Sveriges utveckling, vi erbjuder hållbara och långsiktiga parkeringslösningar.

Bevakningsruta i Vallentuna AB efterföljer parkeringsbestämmelserna så att trafiksäker och framkomlig miljö för kunder och besökare kan uppnås .

Om Bevakningsruta i Vallentuna AB

Kontrollavgifter

Du riskerar att få en kontrollavgift om ditt fordon bestrider mot någon regel eller bestämmelse. Vi stödjer oss på Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Avgiftens storlek följer kommunens avgift för respektive förseelse. Följ anvisningarna på kontrollavgiften och ange alltid OCR nummer och betalningen görs till: Bankgiro 5095-8396.

Om inte betalningen görs senast 8 dagar efter utskriftsdatum skickas en påminnelse ut därefter överlämnas ärendet till Inkasso.

Kontrollavgifter