Kontrollavgift

Du riskerar att få en kontrollavgift om ditt fordon bestrider mot någon regel eller bestämmelse. Vi stödjer oss på Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Avgiftens storlek följer kommunens avgift för respektive förseelse. Följ anvisningarna på kontrollavgiften och ange alltid OCR nummer och betalningen görs till: Bankgiro 5095-8396.

Om inte betalningen görs senast 8 dagar efter utskriftsdatum skickas en påminnelse ut därefter överlämnas ärendet till Inkasso.

Enligt lag har du rätt att bestrida en kontrollavgift. Anser du att din kontrollavgift är felaktigt utfärdad kan du skicka ett mejl till bestrida@bevakningsruta.se. Ange alltid OCR och Registreringsnummer på aktuellt fordon samt en beskrivning av varför du anser att kontrollavgiften är felaktig.

Kontrollavgifter